Acest site foloseşte cookie-uri. Continuând navigarea vă exprimați acordul asupra Politicii de cookies şi acceptați că ați luat la cunoştință despre Politică de confidențialitate şi Termeni și condițiile site-ului.Aceste documente conțin și informații despre cum pot fi modificate setările cookie-urilor în browsere.

Termeni și condiții - site-ul Terapeuți prin artă


Termeni generali

Acest document ce conține termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.terapeuti-prin-arta.ro (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita sau accesa site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului. În înțelesul “Termenilor și Condițiilor”: “Site” înseamnă site-ul de internet www.terapeuti-prin-arta.ro; “Administratorul Site-ului” înseamnă site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro și cei ce îl administrează; “Serviciul” înseamnă orice serviciu oferit pe Site și/sau orice modul sau componentă a acestuia; “Utilizatorul” înseamnă în continuare orice persoană (fizică sau juridică) care viziteaza sau accesează Site-ul, sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul.

Termenul "Terapeuți" în acest document îi definește pe acei Utilizatori (persoane fizice sau juridice) care se adresează site-ului pentru a fi incluși în baza de date, sau ale căror servicii sunt publicate pe Site. Terapeuții înțeleg și sunt de acord că toate datele oferite de ei SUNT PUBLICE.

Neacceptarea acestor “Termeni și Condiții” ori a oricărei prevederi din aceștia, astfel cum aceștia sunt formulați în prezentul document, atrage obligația Utilizatorului de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a “Termenilor și Condițiilor” și a oricărei prevederi din aceștia.

Prin înregistrare, Utilizatorul acceptă în întregime și necondiționat prevederile acestor “Termeni și Condiții” și înțelege să utilizeze Serviciul în strictă conformitate cu acestea. Utilizatorii înțeleg și acceptă că utilizarea, precum și orice accesare sau vizitare în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului, precum și a oricărei componente a acestora, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a “Termenilor și Condițiilor” și a oricărei prevederi din acestea; neacceptarea “Termenilor și Condițiilor” de către Utilizatorii menționati atrage obligația acestora de a înceta de îndata accesarea Site-ului.

Vă rugăm să citiți acest document înainte de a utiliza Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro. Folosind acest Site acceptați că înțelegeți și sunteți de acord cu toți termenii și condițile acestui Site menționați în aceste documente:

Drepturi asupra conținutului

Tot conținutul acestui Site aparține site-ului www.terapeuti-prin-arta.ro, excepție facând:

  • Informații, date, imagini sau alte resurse oferite de Utilizatori (de exemplu informațiile completate de terapeuți si poza trimisă de aceștia pentru a apărea pe Site);
  • Comentarii, păreri, ratinguri sau materiale oferite de Utilizatori sau asupra cărora utilizatorii au drepturi de autor;
  • Informații și servicii oferite de părți terțe în cadrul acestui Site.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod, sau care ar încălca orice alte drepturi si libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare. De asemenea, este stric interzisă publicarea materialelor ce încalcă drepturile de autor sau asupra cărora Utilizatorii nu au dreptul legal de a le publica.

Site-ul www.terapeuti-prin-arta are dreptul să refuze publicarea și/sau să șteargă orice material din acest Site fără a oferi explicații și fără a fi nevoit să ofere vreo înștiințare în acest sens.

Orice conținut publicat pe acest Site și care nu respectă Termenii și condițiile Site-ului va fi șters, fară ca Site-ul wwww.terapeuti-prin-arta.ro să ofere vreo înștiințare în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că informațiile oferite pe Site au caracter pur informativ. Orice date, infomații sau materiale publicate sau trimise spre publicare pe acest Site de către Utilizatori, terapeuți, părți terțe sunt doar informative și cei ce oferă aceste informații Site-ului www.terapeuti-prin-arta.ro sunt singurii responsabili pentru ele.

Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro nu este responsabil cu corectitudinea informațiilor oferite de către Utilizatori, terapeuți sau alte părți terțe sau cu cele preluate din alte surse.

Exemple

  • Site-ul publică un anunț despre un eveniment preluat dintr-un grup de Facebook. În acest caz Site-ul nu este responsabil cu nici o informație sau serviciu prezentate în anunț.
  • Site-ul publică rezultatele unui studiu dintr-un articol științific apărut într-o publicație, dar citând din greșeală date eronate. În acest caz, Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro nu este responsabil cu conținutul articolului și nici cu datele publicate pe Site.

Este responsabilitatea Utilizatorilor să verifice că datele oferite pe acest Site sunt corecte. De asemenea, Utilizatorii înțeleg și acceptă că singurii responsabili de calitatea materialelor publicate în acest site sunt cei ce le trimit spre a fi publicate, sau, în cazul în care aceste materiale sunt preluate din alte surse, responsabilitatea aparține celor ce le-au publicat inițial și nu Site-ului www.terapeuti-prin-arta.ro.

Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro nu are nici o responsabilitate asupra modului în care Utilizatorii sau alte părți terțe folosesc datele publicate în acest site sau prin intermediul acestui site.

Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro poate folosi informațiile publicate sau primite spre a fi publicate în orice scop legal. Aceste informații pot fi folosite de Site în mod comercial (fără a fi încălcate drepturile de autor), fără a fi nevoie de înștiintarea și/sau remunerarea Utilizatorilor, părților terțe sau a celor ce au trimis spre publicare informațiile.

Datele personale

În conformitate cu toate legile în vigoare, Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specifice datele furnizate de către Utilizatori. Utilizatorii își dau acordul expres că aceste date pot fi folosite de Site în orice scop legal și fără a fi nevoie ca Site-ul să îi înștiințeze în acest sens.

Totodată, Utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea acestor date de pe Site-ul www.terapetuti-prin-arta.ro. În acest sens, utilizatorii pot trimitie o cerere prin e-mail la adresa terapeuti.prin.arta[@]gmail.com.

Mai multe informații găsiti urmând acest link:

Terapeuți prin artă - Confidențialitatea datelor personale

Site-uri terțe

În Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro pot apărea servicii oferite de sau/și link-uri către alte site-uri. Acestea pot include, dar nu sunt limitate la site-uri personale, site-uri ale furnizorilor de servicii, site-uri care trimit reclame, site-uri incluse în Site (embeded). Toate link-urile și serviciile oferite de site-uri terțe nu sunt sub controlul sau îndrumarea Site-ului.

Site-ul este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul, opiniile sau serviciile oferite de site-urile terțe iar Utilizatorii înțeleg și acceptă ca Site-ul nu controlează și nu monitorizează site-urile terțe. Includerea unui site terț sau a unui link spre un site terț nu implică aprobarea acestuia de către Site. Utilizatorii înteleg și acceptă că folosesc și accesează site-uri terțe pe propria răspundere și se supun condițiilor stabilite de administratorii acestora.

Limitarea răspunderii

Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro și Administratorii Site-ului nu își asumă obligația, nu garantează immplicit și nu sunt responsabili pentru materialele de orice fel trimise spre publicare sau/și publicate pe Site.

Site-ul și Administratorul nu pot fi făcuți răspunzători și nu prezintă nici o garanție pentru nici o pierdere, prejudiciu sau efect juridic ce ar putea rezulta din utilizarea Site-ului, al conținutului său sau din folosirea site-urilor terțe. De asemenea, aceștia nu pot fi trași la răspundere pentru nefuncționarea Site-ului sau funționarea și funcționalitatea sa în orice condiții. Utilizatorii acceptă ca acest Site și serviciile aferente sunt oferite "așa cum sunt" și "așa cum sunt disponibile", iar Utilizatorii le folosesc pe propria răspundere.

Site-ul nu este responsabil de calitatea servicilor oferite de terapeuții ce apar în baza de date, sau ale altor părți terțe ale căror activitate este descrisă pe Site (incluzând, dar nelimitându-se la cursuri, conferințe, locuri de muncă, activități postate pe Site).

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorilor în legătura cu utilizarea necorespunzătoare a Serviciului/Site-ului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul/Site-ul.

Legea aplicabilă și Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de “Termeni și Condiții”, precum și toate efectele juridice pe care le produc “Termenii și Condițiile” vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu “Termenii și Condițiile” va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în rază teritorială a Județului Timiș.

Modificări ale Termenilor și Condițiilor

Site-ul www.terapeuti-prin-arta.ro își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice accesare a Site-ului de către Utilizator ulterioară modificărilor va fi considerată o acceptare necondiționată a noilor Termeni și Condiții. Utilizatorul se obligă sâ înceteze imediat utilizarea Site-ului în caz de neacceptare a noilor Termeni și Condiții.